Historia

Ensimmäiset askeleet on Suupohjan Lottatoimintaan saatu Karijoella Aili Uusi-Hakalan kodissa. 

Vuonna 2012 kokoontuivat keskustelemaan Karijoelta Aili Uusi-Hakala, Kauhajoelta Esteri Koski-Lammi ja Teuvalta Vappu Lähdesmäki, Bertta Peura, Terttu Hakala ja Anna Tuisku. Lotat keskustelivat yhdistyksen perustamisesta, mutta perustaminen siiryi vielä muutaamalla vuodella.

10.11.2014 kokoontui  Mauri Ala-Keturi, Esko Ojala, Hannu Honkaranta ja Jaakko UusiHakala, jotka suunnittelivat ja allekirjoittivat perustamisasiakirjan.

Perustamiskokous pidettiin 11.12.2014. Yhdistyksen nimeksi tuli Suupohjan Lottaperinneyhdistys.  Perustamiskokouksessa oli osanottajia 27 henkilöä. Kokouksessa valittiin 8-jäseninen hallitus ja sihteeri.

Myöhemmin perustettiin neljä toimikuntaa: juhla-, talous-, järjestely- ja kirjatoimikunta.
Järjestelytoimikunnan nimi muutettiin myöhemmin naistoimikunnaksi.

Ensimmäisen juhla järjestettiin 8.3.2015 Kauhajoen Seurakuntakeskuksessa. Seurakunnan tervehdykset toi rovasti Antti Ala-Opas ja juhlapuheen piti Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja Kaija Vesala.  Päätössanat lausui Kauhajoen kaupungin hallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen. Juhlassa vieraita oi noin 80. Kunniajäseniksi kutsuttiin 56 aikanaa lottatoiminnassa mukana ollutta henkilöä.

Perustamiskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt, jotka esitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle.  Näin yhdistys saatiin virallisesti rekisteriin 10.3.2015.
Yhdityksen viralliseksi nimeksi tuli Suupohjan Lottaperinneyhdistys ry. Yhdistyksessä on jäseniä Isojoelta, Jalasjärveltä, Jurvasta, Kauhajoelta, Karijoelta, Karviasta, Kurikasta ja Teuvalta.

Suupohjan Lottaperinneyhdistys ry:n lipun naulaus suoritettiin Terttu Pihlajaviidan kodissa Karijoella 12.5.2015. Mukana olivat Anna-Liisa Luukkonen, Terttu Pihlajaviita, Anna Tuisku, Maire Hämeenniemi, Simo Koski-Lammi, Esko Ojala, Mauri Ala-Keturi, Hannu Honkaranta, Jaakko Uusi-Hakala, Pentti Pihlajaviita ja Erja Heikinniemi.

Lipun vihkimisjuhla pidettiin Kauhajoen Seurakuntakeskuksessa 14.6.2015. Fanfaarien soidessa liput saapuivat seurakuntakeskuksen pääkäytävää pitkin lottien muodostaessa kunniakujan.Tervehdyspuheen piti eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja juhlapuheen Lotta Svärd säätiön puheenjohtaja Pirjo Björk.  Lipun vihkimisen suoritti lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä.
Juhlassa jaettiin kunniakirjoja ja mitaleja rintama-, siviili- ja pikkulotille 169 kpl.
Rintamalotat Esteri Koski-Lammi, Sylvi Kuisma, Elli Panula ja Anja Rinta-Pantti saivat Suomen Lottaperinneliiton hallituksen myöntämät hopeiset ansiomerkit.
Vapaussodan Perinneliiton myöntämät Sininen Risti-mitalit saivat Risto Ala-Ikkelä, Jouko Ala-Prinkkilä, Mauri Ala-Keturi, Olavi Kangasniemi, Esteri Koski-Lammi, Tyyne Mäkitalo,
Matti Myllyniemi ja Jaakko Uusi-Hakala. 
Puheenjohtaja Mauri Ala-Keturia muistettiin Mannerheim-patsaalla.
Lopuksi laulettiin Vaasan marssi.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä maksavia jäseniä 95, ainaisjäseniä 25 ja kunniajäseniä 159 eli yhteensä 279 jäsentä.

Lottapukuja yhdistys on teettänyt 18 kpl, joita käytetään juhlissa ja muissa tarkoin rajatuissa tilaisuuksissa.  Edustustehtäviäkin on ollut lottapukuisilla edustajilla.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää niitä ihanteita, jotka aikoinaan elähdyttivät vuosina 1921-1944 aikana lottajärjestön jäseniä. Tavoitteena on säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö sekä kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta.

Suomen Lottaperinneliiton myöntämä Vuoden Teko 2015 palkinto oli yhdistykselle suuri kunnia.  Palkinto luovutettiin 10.10.2015 Lahdessa Liiton vuosikokouksen yhteydessä.

Hallituksen kokouksessa 22.1.2015 päätettiin, että lottakirjaan tulevat lottien haastattelut aloitetaan välittömästi. Tavoitteeksi asetettiin, että kirja valmistuisi vuoden 2016 helmikuussa.  Olemme pysyneet aikataulussamme. Kirja valmistuu joulukuussa 2015.
Kirjan valmistumisesta meidän tulee kiittää kirjan tekijöitä Hely ja Kari Alhaista sekä niitä henkilöitä jotka ovat tehneet eripitäjien lottien haastattelut. Haluan kiittää myös niitä henkilöitä jotka ovat olleet myötävaikuttamassa, että kirja valmistuu ajallaan. Vapaaehtoisten työmäärä on ollut merkittävä.
Tämä kirja jää muistoksi tuleville sukupolville kertoen siitä, kuinka koville lotat ovat joutuneet puolustaessaan isänmaata.

Lehdistölle haluan myös antaa erittäin suuret kiitokset siitä, että olemme saaneet myönteistä julkisuutta lottien tekemälle työlle.

Mauri Ala-Keturi
Puheenjohtaja

 

Puheenjohtajamme Mauri Ala-Keturi menehtyi
vaikean sairauden murtamana 27.4.2016.
Jäämme kiitoksin kaipaamaan perustajajäsenemme
arvokasta työtä Lotta-perinteen vaalijana.
Jaksamista ja voimia omaisille